Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

    Σε όλα τα χορδόφωνα μουσικά όργανα οι χορδές είναι εκείνες που με την άσκηση εξωτερικής δύναμης(δάκτυλα-πένα-σφυράκια-δοξάρι) διοχετεύουν την αρχική ενέργεια. Η ενέργεια των χορδών όταν αρχίζουν να δονούνται θέτει σε κίνηση τον καβαλάρη(σταθερό η μετακινούμενο) στην συνέχεια η αρμονική τράπεζα ( το καπάκι) διεγείρεται από την ελλειπτική κίνηση των χορδών, καθώς και από τους κραδασμούς του καβαλάρη,ουσιαστικά έχουμε μεταφορά της ακουστικής ισχύος από την χορδή στο αρμονικό επίπεδο (καπάκι) μέσω του καβαλάρη (γέφυρας).


    Όταν η αρμονική τράπεζα(καπάκι) δονείται, μετακινεί μάζες αέρα μπροστά και πίσω της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα αέρα δημιουργώντας έτσι το ακουστικό αίσθημα του ήχου. Με μια κατάλληλη κατασκευή του ηχητικού κιβωτίου(σώματος) και με την διάτρηση της ηχητικής τράπεζας(καπακιού), στο ηχητικό στόμιο,δίνοντας το κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με τον συνηχητή Helmholtz, έχουμε την δυνατότητα να ενισχύσουμε την ηχητική ενέργεια των χορδών αλλά ακόμη και να διαμορφώσουμε το “χρώμα” του ήχου.


    Έχουμε λοιπόν την παρακάτω σειρά: Αρχική ενέργεια από χορδές>Μεταφορά ενέργειας στον καβαλάρη>Κραδασμοί καβαλάρη>Μεταφορά ενέργειας στο καπάκι>Δόνηση καπακιού>Δόνηση αέρα στο ηχητικό κιβώτιο>Παραγωγή ενισχυμένου ήχου.


Όλο το παραπάνω σύστημα λειτουργεί σαν μια ολότητα και ονομάζεται coupled-system”