Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Κατασκευή Μπαγλαμά-Baglama construction 17.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΣΤΙΕΡΑΣ ΜΠΑΓΛΑΜΑ) ΒΗΜΑΤΑ 26-27-28-29-30-31
(ΞΥΛΕΙΑ ΤΑΣΤΙΕΡΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΝΙΣΜΑ-TAPER ΤΑΣΤΙΕΡΑ-BINDING-ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ)

Καλησπέρα σας,

    Συνεχίζουμε την παρουσίαση της κατασκευής του μπαγλαμά και σήμερα θα ασχοληθούμε με τα παρακάτω θέματα:
  • Επιλογή ξυλείας για την ταστιέρα του Μπαγλαμά.
  • Έλεγχος επιπεδότητας ταστιέρας.
  • Αρχικό πλάνισμα.
  • Μορφοποίηση σχήματος ταστιέρας.
  • Λύγισμα διακοσμητικού φιλέτου-binding.
  • Κόλληση binding.
   Στην φωτογραφία No 93, φαίνονται τα πριστοτεμάχια του έβενου,οι ταστιέρες αυτές έχουν μήκος και πλάτος για την κατασκευή σε μπουζούκι,από αυτές μπορούμε να βγάλουμε δύο ταστιέρες μπαγλαμά!
Τις ταστιέρες αυτές, τις προμηθευόμαστε από καταστήματα με είδη οργανοποιίας.
Ταστιέρες από έβενο
Φωτογραφία No 93 Πριστοτεμάχια έβενου.

Στην φωτογραφία No 94, φαίνεται η ταστιέρα για το μπαγλαμαδάκι σε ορθογώνια μορφή.
Ταστιέρα Μπαγλαμά
Φωτογραφία No 94 Ταστιέρα Μπαγλαμά.
   Στην φωτογραφία No 95, με τον μεταλλικό κανόνα ,ελέγχω την επιπεδότητα της ταστιέρας, η καλύτερη πλευρά θα πλανιστεί.
Έλεγχος επιπεδότητας ταστιέρας
΄Φωτογραφία No 95  Έλεγχος επιπεδότητας με μεταλλικό κανόνα.
  Στην φωτογραφία No 96,φαίνεται η πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, για την στερέωση της ταστιέρας για πλάνισμα.
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για στερέωση ταστιέρας κατά το πλάνισμα
Φωτογραφία No 96 Ταινία διπλής όψης για στερέωση ταστιέρας στο πλάνισμα.

Στην φωτογραφία No 97, πλανίζω την ταστιέρα σε ένα αρχικό πάχος.
Πλάνισμα ταστιέρας χονδρικά
Φωτογραφία No 97 Πλάνισμα ταστιέρας στο αρχικό πάχος.

   Στην φωτογραφία No 98, φαίνεται το αρχικό πάχος της ταστιέρας με το ψηφιακό παχύμετρο 8.41mm .
Μέτρηση αρχικού πάχους ταστιέρας με το παχύμετρο
Φωτογραφία No 98 Χρήση παχύμετρου για την μέτρηση του πάχους της ταστιέρας.

Στην φωτογραφία No 99,σχηματίζω στο shooting board το taper της ταστιέρας.
Μορφοποίηση κωνοειδούς σχήματος ταστιέρας στο shooting board
Φωτογραφία No 99 Μορφοποίηση κωνοειδούς σχήματος της ταστιέρας.

Στην φωτογραφία No 100, λυγίζω το binding για να πάρει το σχήμα της ταστιέρας.
Μορφοποίηση φιλέτου binding
Φωτογραφία No 100 Μορφοποίηση binding πριν την κόλληση.

   Στην φωτογραφία No 101, γίνεται η διάστρωση βενζινόκολλας στα πλάγια της ταστιέρας και στο binding.
Διάστρωση βενζινόκολλας
Φωτογραφία No 101 Διάστρωση βενζινόκολλας.

Στην φωτογραφία No 102, κολλάω το binding και πιέζω με το κυλινδράκι.
Κόλληση και πίεση του binding
Φωτογραφία No 102 Κόλληση του binding μετά την εξαέρωση της βενζινόκολλας και πίεση με το κυλινδράκι.

   Στην φωτογραφία No 103,ενισχύω το κολλημένο πλέον φιλέτο, με επιπρόσθετα κομμάτια αυτοκόλλητης ταινίας.
Χρήση αυτοκόλλητης ταινίας για επιπλέον πίεση κατά την κόλληση του binding
Φωτογραφία No 103 Ενίσχυση κόλλησης με αυτοκόλλητη ταινία.


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  1. Για την χρήση της πλάνης δείτε εδώ.
  2. Για την χρήση συγκολλητικών υλών δείτε εδώ.

   Στην επόμενη ανάρτηση θα συνεχίσουμε τις εργασίες της ταστιέρας , σας χαιρετώ!