Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Κατασκευή Μπαγλαμά-Baglama construction 18.


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΣΤΙΕΡΑΣ ΜΠΑΓΛΑΜΑ) ΒΗΜΑΤΑ 32-33-34-35-36
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΣΤΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΣΙΜΟ ΜΕ ΞΥΣΤΡΑ-ΧΡΗΣΗ ΞΥΣΤΡΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ-ΤΡΥΠΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ-ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΥΛΙΣΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ)

Καλησπέρα σας,

   Συνεχίζουμε την παρουσίαση για την κατασκευή της ταστιέρας του Μπαγλαμά και σήμερα θα μιλήσουμε για τις παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση της ταστιέρας στην πλάκα εργασίας, για την κατεργασία απόξεσης με ξύστρα.
  • Χρήση ξύστρας και καθάρισμα ταστιέρας.
  • Έλεγχος επιπεδότητας ταστιέρας.
  • Τρύπημα μικρών οπών ευθυγράμμισης.
  • Κόλληση στυλίσκων ευθυγράμμισης.
    Στην φωτογραφία  No104,φαίνεται η τοποθέτηση της ταστιέρας επάνω στην πλάκα εργασίας, η ταστιέρα έχει σταθεροποιηθεί από κάτω με ταινία διπλής όψης καλής ποιότητας, για να μπορούμε να κάνουμε εν συνεχεία χρήση ξύστρας χωρίς να μετακινείται  η ταστιέρα.
Η ταστιέρα στην πλάκα εργασίας
Φωτογραφία 104 Η ταστιέρα στην πλάκα εργασίας.

   Στην φωτογραφία No 105, με την πλακέ ξύστρα  περνάμε ολόκληρη την ταστιέρα μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι μικροεξοχές από το προηγούμενο πλάνισμα. Η ταστιέρα με την ξύστρα, γίνεται πραγματικά επίπεδη και καθαρή.
Χρήση ξύστρας
Φωτογραφία 105 Απόξεση και καθαρισμός ταστιέρας.

Στην φωτογραφία No 106, η ταστιέρα μετά την απόξεση.
Η ταστιέρα μετά την απόξεση
Φωτογραφία 106 Η ταστιέρα πεντακάθαρη.

   Στην φωτογραφία No 107, γίνεται έλεγχος επιπεδότητας καθόλο το μήκος της ταστιέρας με το μεταλλικό κανόνα.
Έλεγχος επιπεδότητας με μεταλλικό κανόνα
Φωτογραφία 107 Έλεγχος επιπεδότητας με μεταλλικό κανόνα.

   Στην φωτογραφία No 108, με το χειροτρύπανο κάνουμε δύο μικρές οπές ακριβώς στον άξονα συμμετρίας της ταστιέρας, για την κόλληση των μικρών στυλίσκων ευθυγράμμισης της ταστιέρας.
Τρύπημα μικροοπών ευθυγραμμίσεως
Φωτογραφία 108 Τρύπημα μικροοπών ευθυγράμμισης.

   Στην φωτογραφία No 109, κολλάμε τους στυλίσκους με ξυλόκολλα και αφήνουμε να στεγνώσουν πολύ καλά. Οι ξύλινοι στυλίσκοι θα μπούν μέσα σε αντίστοιχες μικροοπές του μπράτσου, ώστε κατά την συγκόλληση της ταστιέρας ,να υπάρχει ευθυγράμμιση αυτής αλλά και σταθερή σύνδεση χωρίς γλυστρίματα.
Κόλληση στυλίσκων ευθυγραμμίσεως
Φωτογραφία 109 Κόλληση στυλίσκων ευθυγράμμισης.
   Ακολουθεί η συγκόλληση της ταστιέρας στο μπράτσο του Μπαγλαμά και η τοποθέτηση των τάστων,στην επόμενη ανάρτηση θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της ταστιέρας,οπότε φτάνουμε στο τέλος αυτής της λεπτομερούς παρουσίασης με χρήσιμες πληροφορίες για το φινίρισμα του Μπαγλαμά! Να είστε όλες και όλοι καλά,τα λέμε σύντομα!