Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Κατασκευή Μπαγλαμά-Baglama construction 10.

Καλησπέρα σας,

   Στην σημερινή ανάρτηση θα μελετήσουμε τα παρακάτω θέματα:
  • Πλάνισμα μπράτσου στρώσης καθαριότητας.
  • Χάραξη και κοπή φαλτσογωνιάς για την κόλληση του καράβολα του μπαγλαμά.
  • Χάραξη και κοπή αρσενικού μόρσου μπράτσου μπαγλαμά.
  • Κόλληση καράβολα μπαγλαμά.
  • Κόλληση αυτιών καράβολα.
  • Κοπή σχεδίου καράβολα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β (ΜΠΡΑΤΣΟ ΜΠΑΓΛΑΜΑ)

ΒΗΜΑΤΑ 11-12 (ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΜΠΑΓΛΑΜΑ-ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΜΠΑΓΛΑΜΑ-ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΜΟΡΣΟΥ-ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΡΑΒΟΛΑ-ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΥΤΙΩΝ ΚΑΡΑΒΟΛΑ-ΚΟΠΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΡΑΒΟΛΑ)

   Στην φωτογραφία No 51, πλανίζω την επιφάνεια του μπράτσου για να αφερεθεί μια λεπτή στρώση ξύλου ,ώστε να καθαρίσει το μπράτσο από τα υπολείμματα ξεραμένης κόλλας, από την κόλληση των τεμαχίων του μπράτσου.
Χρήση πλάνης για στρώση καθαριότητας
Φωτογραφία No 51 Πλάνισμα για στρώση καθαριότητας.

   Στην φωτογραφία No 52, φαίνεται η χάραξη της φαλτσογωνιάς, για την κοπή του φάλτσου που χρειάζεται για την κόλληση του καράβολα. Στον συγκεκριμένο μπαγλαμά η κλίση είναι 11 μοίρες.
Χάραξη φάλτσου με την φαλτσογωνιά για κλίση καράβολα
Φωτογραφία 52 Χάραξη φάλτσου κεφαλής μπαγλαμά.

   Στην φωτογραφία No 53 ,με την σεγάτσα αλεποουράς κόβω την φαλτσογωνιά, ακριβώς στην γραμμή που σημάδεψα πριν.
Κοπή φάλτσου με σεγάτσα αλεποουράς
Φωτογραφία No 53 Κοπή φάλτσου κεφαλής μπαγλαμά.

   Στην φωτογραφία No 54 ,τα δύο τεμάχια που προέκυψαν από την κοπή, πλανίζονται για την καλή συναρμογή της κόλλησης του καράβολα.
Πλάνισμα για καλή εφαρμογή του καράβολα
Φωτογραφία No54 Πλάνισμα επιφανειών για καλή συναρμογή.

   Στην φωτογραφία No 55, φαίνεται η σχεδίαση του δοντιού (μόρσου) ,που αργότερα θα φιλιάσει στον τάκο του μπαγλαμά ,κατά την κόλληση του μπράτσου στο σκάφος του οργάνου.
Το μόρσο
Φωτογραφία No 55 Η σχεδίαση του μόρσου.

   Στην φωτογραφία No 56, φαίνεται η κοπή του μόρσου στις γραμμές χάραξης. Το μόρσο έχει μήκος 40mm(χιλιοστά).
Η κοπή του μόρσου
Φωτογραφία No 56 Η κοπή του μόρσου.

   Στην φωτογραφία No 57 ,αλείφω με κόλλα τις επιφάνειες συναρμογής του καράβολα και ακολουθεί η κόλληση του.
Διάστρωση κόλλας για την συγκόλληση του καράβολα
Φωτογραφία No 57 Διάστρωση κόλλας για συγκόλληση κεφαλής μπαγλαμά.

   Στην φωτογραφία No 58 ,κολλάω τον καράβολα με την χρήση σφιγκτήρων. Ο συγκεκριμένος τρόπος κόλλησης ,εξασφαλίζει μηδενικό γλίστρημα των επιφανειών κατά το πρεσάρισμα.
Κόλληση του καράβολα με την χρήση σφιγκτήρων
Φωτογραφία No 58  Η κόλληση της κεφαλής του μπαγλαμά.

Στην φωτογραφία No 59, κολλάω τα αυτιά του καράβολα από ξύλο καρυδιάς.
Κόλληση αυτιών του καράβολα
Φωτογραφία No 59 Η κόλληση των αυτιών της κεφαλής.

Στην Φωτογραφία No 60 ,φαίνεται η κοπή του σχεδίου του καράβολα με τον σεγοφόρο.

Κοπή σχεδίου καράβολα με τον σεγοφόρο
Φωτογραφία No 60 Κοπή σχεδίου κεφαλής μπαγλαμά.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι κολλήσεις πρέπει να μένουν από 24 έως 48 ώρες πριν προχωρήσουμε σε επόμενα στάδια επεξεργασίας ,για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα συγκόλλησης.

  Σε επόμενη ανάρτηση ,θα σας δείξω πως να κατασκευάζετε την φωλιά για το μόρσο ,καθώς και την συγκόλληση του μπράτσου στο σκάφος του μπαγλαμά. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες γράψτε ελεύθερα στα σχόλια. Γειά και χαρά σας!

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Θεωρία Μουσικής - Μάθημα (2).


Φίλες και φίλοι γεια και χαρά σας,

   Με την σημερινή ανάρτηση, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της Μουσικής ,με την μελέτη των θεωρητικών της.

   Σκέφτηκα πως θα ήταν πιο ευχάριστο να σας παρουσιάσω την θεωρία της Μουσικής, με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων ,ώστε να μπορείτε να βρίσκετε λύση στις απορίες σας και να εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας γρήγορα, μεθοδικά, αποτελεσματικά αλλά και ευχάριστα.

   Ας ρίξουμε μια ματιά στις ερωτήσεις-θέματα που θα  αναλύσουμε σήμερα:

·         Ορισμός Μουσικής.

·         Η πρώτη ύλη της Μουσικής.

·         Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ήχων.

·         Η έννοια της μελωδίας.

·         Η αρμονία.

·         Ονομασία ήχων της Μουσικής.

·         Οι φθόγγοι στην Μουσική.

·         Τα σύμβολα των φθόγγων.

·         Το  πεντάγραμμο.


(Οι ερωτήσεις θα γράφονται με αύξουσα σειρά για διευκόλυνση της μελέτης).

1.      Τι είναι η Μουσική;

   Μουσική είναι η τέχνη και επιστήμη, του κατάλληλου συνδυασμού των ήχων, για την παραγωγή μελωδίας και αρμονίας(συνήχησης).

2.      Ποια είναι η πρώτη ύλη της Μουσικής;

    Η πρώτη ύλη της Μουσικής είναι ο ήχος, ένα είδος ενέργειας που παράγεται από τις ταλαντώσεις (δονήσεις) των σωμάτων. Κάθε ήχος δημιουργεί και το ανάλογο ακουστικό αίσθημα.

3.      Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήχου;

                    I.            Το ύψος ή οξύτητα: Δηλαδή το ακουστικό αίσθημα που δημιουργείται από ήχους που έχουν διαφορετική συχνότητα. Υπάρχουν οξείς-μέσοι και βαρείς ήχοι. Η συχνότητα είναι η ταχύτητα (αριθμός)των ταλαντώσεων των σωμάτων ανά δευτερόλεπτο. Όσο περισσότερες είναι οι ταλαντώσεις τόσο οξύτερος είναι ο ήχος ,ενώ όσο λιγότερες είναι οι ταλαντώσεις τόσο βαθύτερος είναι ο ήχος που παράγεται. Ο οξύς ήχος λέγεται και υψηλός ενώ ο βαθύς λέγεται και χαμηλός.

                  II.            Η ένταση: Η ένταση του ήχου εξαρτάται από το πλάτος των ταλαντώσεων των σωμάτων, το μεγαλύτερο πλάτος δίνει ήχο με μεγαλύτερη ένταση και το αντίστροφο.

                III.             Η χροιά: Είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει ο ήχος ίδιας οξύτητας ,παραγόμενος από διαφορετικές πηγές. Η χροιά μας βοηθάει να ξεχωρίζουμε τις φωνές,(ανδρική-γυναικεία-παιδική), αλλά και τα μουσικά όργανα μεταξύ τους. Η χροιά για παράδειγμα, μας βοηθάει να ξεχωρίζουμε τον ήχο ενός βιολιού από τον ήχο ενός πιάνου και ας μην βλέπουμε τα συγκεκριμένα μουσικά όργανα ,την ώρα που παίζονται από τους μουσικούς.

                IV.            Η διάρκεια: Εξαρτάται από το πόσο διαρκεί η αιτία που παράγει τον ήχο, στην Μουσική η διάρκεια των ήχων εξαρτάται από την αξία των φθογγοσήμων(ολόκληρα, μισά, τέταρτα, όγδοα κ.λπ).

4.      Τι είναι η μελωδία;

   Είναι ο  έντεχνος συνδυασμός των ήχων ,όπου ο κάθε ήχος ακούγεται ξεχωριστά.

5.      Τι είναι η Αρμονία;

   Είναι η επιστήμη, που ασχολείται με την μελέτη του κατάλληλου συνδυασμού των ήχων ,που ηχούν ταυτόχρονα(συνηχούν). Οι ήχοι αυτοί πρέπει να είναι το ολιγότερο τρεις.

6.      Πως ονομάζονται οι ήχοι στην Μουσική;

   Ονομάζονται φθόγγοι ή νότες.

7.      Πόσοι είναι οι φθόγγοι στην Μουσική και πως ονομάζονται;

   Είναι επτά: ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ

8.      Πως ονομάζονται τα σύμβολα των φθόγγων; 

   Ονομάζονται φθογγόσημα και γράφονται επάνω στο πεντάγραμμο. 

9.  Τι είναι το πεντάγραμμο;

   Το σύνολο πέντε γραμμών και τεσσάρων διαστημάτων , ίσων και παράλληλων μεταξύ των. Στο πεντάγραμμο γράφονται οι φθόγγοι της Μουσικής με την μορφή των φθογγοσήμων.


Καλή εβδομάδα,τα λέμε σύντομα!