Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Νέο σκαφτό μπαγλαμαδάκι

Σκαφάκι μπαγλαμά από φλαμούρι και μπαγλαμάς από μαόνι  με τοποθετημένο το μπράτσο,θα ακολουθήσουν φωτογραφίες κατά την εξέλιξη της κατασκευής.